Kancelaria świadczy kompleksową obsługę w zakresie zamówień publicznych, w tym m.in.:

  • Sporządzenie dokumentacji postępowania (SIWZ, protokoły i inne);
  • Badanie, ocena i weryfikacja ofert;
  • Sporządzanie zapytań, protestów, odwołań i skarg;
  • Reprezentacja przed KIO oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi;
  • Przeprowadzenie kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych.