Kancelaria i jej wspólnicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych i reprezentacji wszystkich stron takiego postępowania najczęściej w charakterze obrońcy ale również jako pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych – pokrzywdzonych inicjujących wszczęcie odpowiednich postępowań.