Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia wszelkiego rodzaju sporów sądowych przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądami Apelacyjnymi i Sądem Najwyższym, ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Wszelkich spraw odszkodowawczych:

 • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • spowodowanych błędami w sztuce lekarskiej,
 • związanych z uszkodzeniami ciała, kolizjami i wypadkami drogowymi,
 • innymi sprawami przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym.

2. Prawa rodzinnego:

 • rozwody i separacje.
 • sprawy majątkowe małżonków,
 • negocjacje, spory sądowe,
 • przygotowanie umów rozdzielności majątkowej,
 • zniesienia współwłasności pomiędzy małżonkami,
 • podział majątku dorobkowego.

3. Prawa spadkowego:

 • reprezentacja w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy bądź testamentu,
 • dział spadku,
 • zabezpieczenie spadku,
 • reprezentacja w postępowaniach o zachowek.