Szczególny obszar obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię stanowią zagadnienia prawa upadłościowego i naprawczego.

Uczestnikom postępowań upadłościowych proponujemy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, w szczególności w zakresie:

  • Wypełniania i składania wniosków o ogłoszenie upadłości;
  • Przygotowywania wniosków o oddalenie postępowań upadłościowych;
  • Zgłaszania wierzytelności i sprzeciwów;
  • Powództw i procedur związanych z wyłączeniami z masy upadłości;
  • Zgłaszania sprzeciwów od planów podziału;
  • Przygotowywania wniosków o umorzenie zobowiązań.