Jedną z dziedzin, w których specjalizuje się Kancelaria jest prawo medyczne i farmaceutyczne.

Zespół merytoryczny w zakresie kompleksowej obsługi tworzą osoby z wykształceniem prawniczym wraz z  lekarzami oraz osobami innych profesji medycznych. Tym samym działania kancelarii obejmują:

  • Zakładanie i obsługę prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  • Doradztwo prawne w zakresie usług medycznych;
  • Prowadzenie spraw o odszkodowania za błędy lekarskie, diagnostyczne, oraz popełnione w związku z prowadzonym leczeniem lub wykonywanym zabiegiem,zakażenia szpitalne;
  • Doradztwo w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych.