Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa spółek, począwszy od zakładania spółek i oddziałów, ich rejestracji oraz innych formalności bezpośrednio związanych z założeniem spółki, poprzez bieżącą obsługę i doradztwo prawne.

Tworzenie wszystkich rodzajów spółek handlowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce począwszy od aktu założycielskiego/umowy spółki po rejestrację w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj.:

 • zakładanie i rejestracje spółek prawa handlowego,
 • rejestracje zmian w KRS,
 • rozwiązywanie i likwidacje spółek,
 • przekształcenia, podziały spółek,
 • restrukturyzacje podmiotów gospodarczych.

Bieżąca obsługa prawna związana z działalnością spółki i sprawami korporacyjnymi:

 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • przygotowania i prowadzenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników,
 • przeprowadzenia transakcji zbycia udziałów/akcji,
 • doradztwa przy powoływaniu i odwoływaniu organów spółek kapitałowych,
 • przeprowadzania zmian w kapitale zakładowym, kapitałach rezerwowym i zapasowym.
 • analizy i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów.