Kancelaria świadczy usługi m.in. w zakresie:

1. Dochodzenia odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości związanych z:

 • wytyczeniem linii energetycznych, rurociągów, gazociągów,
 • postawieniem budynku na cudzym gruncie,
 • przeprowadzeniem drogi.

2. Pomocy prawnej przy kupnie, sprzedaży, przekazaniu pod innym tytułem nieruchomości, w tym sporządzanie i opiniowanie stosownych umów.

3. Podziałów nieruchomości:

 • zniesienie współwłasności,
 • ustalenie sposobu użytkowania,
 • wyodrębnianie lokali.

4. Konfliktów pomiędzy współwłaścicielami, współposiadaczami nieruchomości:

 • wszelkie sprawy związane z zarządem nieruchomością, rozliczeniem nakładów i zysków z nieruchomości.

5. Kompleksowej obsługi prawnej właścicieli nieruchomości:

 • przygotowywanie i zawieranie umów z najemcami, dostawcami mediów,
 • prowadzenie spraw o eksmisję oraz o odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali.

6. Prowadzenia spraw o zasiedzenie gruntów.

7. Związanym z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych:

 • przygotowywanie i opiniowanie stosownych umów,
 • zaskarżanie uchwał wspólnot.